شیر یک طرفه فولادی

شرکت بازرگانی تاسیسات نفت و گاز در راستای برطرف کردن نیاز صنعتگران نفت و گاز و تسهیل امور شرکت های فنی بخش نفت و گاز اقدام به تهیه و توزیع این گونه قطعات و لوازم کرده است.در این مسیر انواع محصولات فنی از جمله شیر یک طرفه فولادی را می توان در سبد کالایی این شرکت مشاهده کرد.
لطفا قبل از هرگونه قرارداد تامین تجهیزات و خرید ادوات صنایع نفت و گاز با ما مشورت نمایید :
۸۸۸۱۲۶۹۴ ۰۲۱
۸۸۸۱۲۶۹۵ ۰۲۱
۸۸۸۱۲۶۳۹ ۰۲۱
۸۸۳۲۳۲۴۶ ۰۲۱
۸۸۳۲۹۴۶۵ ۰۲۱
۹۱۲۱۱۰۶۷۸۸ ۰
www.tng-trd.ir

www.tngco.ir