اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۷۳۰۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۴۷۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۳۴۹۲۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۸۴۰۸۸۰۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ،روبروی پارک شهر ، کوچه صوراسرافیل ، پاساژ کلباسی ،پلاک1/2

بازرگانی پترو صنعت آژند

بازرگانی پترو صنعت آژند تامین کننده لوازم نفت ،گاز وپتروشیمی می باشد.
#صنایع_غذایی
#دارویی
#بهداشتی
#تاسیسات_آب_فاضلاب

ادامه...